Zestawy promocyjne
Regulamin

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

Regulamin sklepu internetowego Emiza Design Paweł Jałocha

1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1 Sklep internetowy Emiza Design Paweł Jałocha działający pod adresem www.emiza-design.pl, prowadzony jest przez Emiza Design Paweł Jałocha z siedzibą w Przeźmierowie 62-081 ul Wiosny Ludów 69, NIP 7772591849 , nr Regon 364477496 , zwanym dalej: Emiza Design , Sklep lub Sklep internetowy.

1.2 Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu prowadzonego pod adresem www.emiza-design.pl. Regulamin ten określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.emiza-design.pl i obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego.

1.3. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu ma Emiza Design Paweł Jałocha, zwany w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.

1.4. Domena internetowa www.emiza-design.pl stanowi własność Emiza Design Paweł Jałocha z siedzibą w Przeźmierowie 62-081 ul Wiosny Ludów 69, zwanym dalej: Emiza Design , Sklep lub Sklep internetowy.

1.5 Słownik pojęć:

Sprzedawca – Emiza Design Paweł Jałocha 62-081 Przeźmierowo ul Wiosny Ludów 69 , zwanym dalej: Emiza Design , Sklep lub Sklep internetowy.

Klient –(i) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także (ii) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych
Koszyk – element Sklepu Internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia
Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr lub liter) wybrany przez Klienta, który Klient nadaje w systemie Sklepu Internetowego dla celów potwierdzenia swojej tożsamości. Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy
Login – identyfikator Klienta w Sklepie Internetowym – szereg znaków (cyfr lub liter) przypisanych Klientowi
Sklep Internetowy – platforma umożliwiająca składanie zamówień na artykuły dekoracyjne pod adresem www.emiza-design.pl które po ich zaakceptowaniu będą realizowane przez Emiza Design
Towar –artykuł, na który można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym
Koszty dostarczenia Towaru – koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z dokonanym przez niego zamówieniem
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót
Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz nadane na adres, pod którym zamówienie powinno zostać zrealizowane. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta oraz czas dostawy
Osoba Upoważniona - Klient lub inna wskazana przez Klienta pełnoletnia osoba, która jest uprawniona od odebrania zamówienia złożonego przez Klienta oraz wykonania wszystkich uprawnień przysługujących kupującemu, za wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy oraz praw wynikających z odpowiedzialności za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową lub praw wynikających z gwarancji, jeżeli na dany produkt taka gwarancja została wystawiona.

1.6 Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie pod adresem www.emiza-design.pl. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep internetowy przyjmuje i realizuje zamówienia z ograniczeniem do granic terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej.
1.7 Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. PRODUKTY

2.1 Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.emiza-design.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wszystkie towary są ręcznie wykonane, co nie pozwala na zapewnienie stuprocentowej powtarzalności.

2.2 Wszystkie zdjęcia oraz materiały video zamieszczone w Emiza Design są własnością sklepu Emiza Design. Zabrania się jakiegokolwiek ich kopiowania i używania do celów handlowych oraz prezentacji na innych stronach internetowych bez pisemnej zgody Emiza Design.

2.3 Produkty na stronie www.emiza-design.pl są przedstawione w sposób najbliższy ich faktycznemu wyglądowi. Zdjęcia oddają możliwie najdokładniej kolory i wygląd oferowanych produktów. Ze względu na indywidualne ustawienia lub parametry monitora użytkownika mogą zaistnieć niewielkie różnice między zdjęciem a faktycznym kolorem produktu.

OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Wszystkie wyroby oraz zdjęcia wyrobów zamieszczone na stronie oraz teksty im przypisane są własnością Emiza Design Izabella Wesołowska

Wykorzystywanie autorskich wzorów i ich kopiowanie, plagiat, przedruk tekstów, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki ze strony, tekstów opisów, bez zezwolenia jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83).

Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony www.emiza-design.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.


3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

3.1 Dokonanie zakupu w Sklepie nie wymaga założenia konta, natomiast wymagane jest podanie podstawowych danych, umożliwiające kontakt i wysyłkę towaru.
3.2. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez rejestrację na stronie www.emiza-design.pl

b) pisząc na adres: sklep@emiza-design.pl

3.3 Warunkiem realizacji zamówienia jest uiszczenie opłaty za towar i przesyłkę w przeciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia oraz poprawne wypełnienie formularza zamówienia wraz z wpisaniem co najmniej obligatoryjnych informacji. Formularz zamówienia zawierający niekompletny zestaw informacji nie jest uważany za złożenie zamówienia. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Klient otrzymuje informację zwrotną zawierającą unikalny numer zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail. E-mail jest również gwarancją, że zamówienie zostało złożone prawidłowo i dotarło do Sklepu. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3.4 Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.

3.5 Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4.6 Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.


5. DANE OSOBOWE

5.1 Składając zamówienie w Sklepie Emiza Design, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia realizowanie zamówień Klienta.
5.2 Klienci Sklepu Emiza Design oraz pozostali użytkownicy strony internetowej www.emiza-design.pl mają możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie od Emiza Design, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z ze zm.).
5.3 Dane osobowe, pozyskiwane za pośrednictwem strony www.emiza-design.pl, są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Administratorem danych osobowych jest Emiza Design. Klienci i pozostali użytkownicy Strony Internetowej dysponują prawem do wglądu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych oraz ich kasacji.

6. FORMY PŁATNOŚCI, CENY TOWARÓW

6.1. Klient sklepu Emiza Design może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
-przelew zwykły: wybór tej formy płatności pozwala na realizację zapłaty w dowolnym terminie, nie przekraczającym 14 dni od daty złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Sklepu. Koszty dostawy zamówionego towaru, w wypadku wyboru form płatności PRZELEW ZWYKŁY ponosi Klient

Numer konta: 65 1050 1533 1000 0097 0600 7128

Emiza Design Paweł Jałocha

62-081 Przeźmierowo

ul Wiosny Ludów 69

Tytuł przelewu: numer zamówienia


6.2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
6.3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
6.4 Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto, w walucie Złoty Polski (PLN). Do każdego zamówienia zostaje dołączony dowód zakupu.
6.5 Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności.
6.6 Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej
6.7 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany, bez uprzedzenia, cen sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie, a także wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na wybrane towary, jak również dodawania nowych i zmiany towarów w Sklepie.
6.8. Zmiany cen nie dotyczą zamówień, które zostały dokonane przed wprowadzeniem przez Sklep konkretnej zmiany.


7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

7.1 Wszystkie zamówienia do Klientów Sklepu wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7.3 Realizacja zamówienia w Sklepie rozpoczyna się w wypadku wyboru formy płatności PRZELEWEM ZWYKŁYM, w momencie zaksięgowania wpłaty za zamówienie na koncie Izabella Wesołowska

7.4 Termin otrzymania przesyłki przez Klienta jest sumą czasu realizacji zamówienia (opisanego w ust. 4 roz. VII) oraz czasu doręczenia przesyłki przez Kuriera

7.5 Wszyscy Klienci sklepu posiadają możliwość obserwacji status złożonego zamówienia. Klienci posiadający Konto Klienta, informacje o zamówieniu znajdą w zakładce MOJE KONTO na stronie www.emiza-design.pl. Klienci nie posiadający Konta Klienta, informacje o zamówieniu uzyskają klikając w link otrzymany e-mailem na adres Klienta, wskazany podczas składania zamówienia.

7.6 Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji w sklepie.

7.7 W przypadku otrzymania przez Klienta zamówienia w uszkodzonym opakowaniu, należy ten fakt zgłosić pracownikowi Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail na adres: iza@emiza-design.pl


8. REKLAMACJE

8.1 W przypadku posiadania przez produkty wad, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

8.2. W przypadku Reklamacji Sklep zaleca odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu, NA SWÓJ KOSZT z dołączonym potwierdzeniem wpłaty, numerem zamówienia i opisem reklamacji, na adres: Emiza Design Izabella Wesołowska z siedzibą w Poznaniu 61-754 na ulicy Szyperskiej 10/9, Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres email: iza@emiza-design.pl

8.3. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z opisem wady, niezgodności i dowodem wpłaty, listem poleconym na adres Sklepu

8.4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep wymieni kupiony towar na pełnowartościowy (nowy lub naprawiony). Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. Jeśli okaże się to niemożliwe Sklep dokona zwrotu pełnej kwoty zapłaconej za towar wraz z kosztami przesyłki.

8.5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma informację na temat odmowy reklamacji, a towar zostanie odesłany. Wszelkie koszty w takim wypadku są bezzwrotne.

8.6. Reklamacji nie podlegają odbarwienia oraz uszkodzenia powstałe poprzez niewłaściwe użytkowanie lub konserwację oraz naturalne zużycie towaru w wyniku korzystania zgodnie z przeznaczeniem. Reklamacji nie podlegają przedmioty, których wygląd (np. kolor, natężenia barwy) jest zależny od indywidualnych ustawień monitora Klienta, a także przedmioty, w których opisie była notka o możliwości niewielkiej różnicy w wyglądzie lub kolorystyce.

8.7 Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

8.8 Sklep Emiza Design nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.

8.9 W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zarysowania oraz wygięcia pierwotnego kształtu, o ile nie były spowodowane pierwotną wadą produktu), Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy. Klient może zlecić naprawę lub odebrać produkt bez naprawy.

 

8.10 Reklamację wynikającą z niedostarczenia przesyłki można składać dopiero po upływie maksymalnego czasu na doręczenie przesyłki, tj. 14 dni. Klient powiadamia Sklep Internetowy o fakcie nieotrzymania przesyłki drogą mailową na adres iza@emiza-design.pl przez formularz kontaktowy na stronie Sklepu lub drogą pisemną na adres Sprzedawcy. Jeżeli przesyłka została wysłana oraz upłynął termin doręczenia przesyłki określony w Regulaminie firmy świadczącej usługę doręczenia, Sprzedawca może złożyć reklamację. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - przesyłka została zagubiona, niedostarczona - Klient niezwłocznie otrzyma od sklepu zwrot całej wpłaconej kwoty na wskazany numer konta.

9. ZWROTY
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Klient może zrezygnować z produktów zakupionych w sklepie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Warunkiem zwrotu jest złożenie stosownego oświadczenie na piśmie lub na e-mail sklep@emiza-design.pl

Wzór oświadczenia:

Miejscowość………………,data…………….

 

 

………………………………..

imię nazwisko

 

………………………………..

 

………………………………...

adres konsumenta

 

 

Emiza Design Paweł Jałocha

ul Wiosny Ludow69

62-081 Przeźmierowo

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub

poza lokalem przedsiębiorstwa.

 

 

 

Niniejszym oświadczam, iż wykorzystując uprawnienia wynikające z art.27 wynikającej z ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014r. poz.827), z zachowaniem 14-dniowego terminu, odstępuję od zawartej w dniu………………..umowy dotyczącej zakupu………………..doręczonego w dniu………………

 

 

 

…………………………….

imię i nazwisko

(odręczny podpis)

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, w tym w szczególności nie uprawnia do zwrotu produktów np. ze zdobieniem, malowaniem wykonanym na zlecenie Klienta, zmianą materiałów, z których produkt jest wykonany, zmianą rozmiaru itp. oraz towarów niewystępujących w standardowej ofercie Sklepu , wykonanych lub sprowadzonych na specjalne zamówienie Klienta.


10. USZKODZENIA PRZESYŁEK

10.1. W przypadku dostarczenia przesyłki uszkodzonej w transporcie i braku możliwości stwierdzenia uszkodzenia produktu, które może z tego wynikać, zaleca się jeżeli jest to możliwe, odstąpienie od odbioru przesyłki. Jeżeli uszkodzona przesyłka zostanie dostarczona, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu do Sklepu przez e-mail, telefonicznie lub formularz kontaktowy. W celu ułatwienia dochodzenia roszczeń z tytułu reklamacji prosimy, jeżeli jest to możliwe, o protokolarne potwierdzenie uszkodzenia w obecności przedstawiciela firmy przewozowej.

Odebranie przesyłki przez Klienta oznacza przeniesienie na niego ewentualnych roszczeń wobec przewoźnika w związku z uszkodzeniem przesyłki (na podstawie art. 75 ust. 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe).

10. 2. Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

a - szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,

b - zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,

c - ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika, szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem. (na podstawie art. 76 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe).

11. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

11. 1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Emiza Design Izabella Wesołowska, danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży towarów zawieranej poprzez przyjęcie zamówienia oraz ich przetwarzania dla potrzeb związanych z realizacją Umowy, a jeżeli wyrazi zgodę poprzez formularz, również dla celów marketingowo-promocyjnych przez Sklep zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883).

11.2. Zgoda, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, w zakresie celów marketingowo-promocyjnych obejmuje w szczególności zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych w formie elektronicznej i papierowej.

11. 3. Dane związane z zawarciem Umowy, co do których Klient nie wyrazi zgody na ich gromadzenie i przetwarzanie dla celów marketingowo-promocyjnych, zostaną usunięte w dniu, w którym Sklep Internetowy powziął wiadomość o nieskorzystaniu przez Klienta z prawa odstąpienia od Umowy.

11. 4. Klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:

a - prawie wglądu do jego danych oraz ich aktualizowania i poprawiania,

b - adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych,

c - przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Sklepu Internetowego oraz jednorazowo przewoźnicy w celu dostarczenia zamówienia lub operatorzy płatności w celu obsługi płatności dla konkretnego zamówienia.

d - dobrowolności podania danych
e - żądania usunięcia danych

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

12.1 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.

12.2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług.

12.3. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na www.emiza-design.pl

12.4. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

12.5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go w Sklepie Internetowym.

12.6. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania Sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: iza@emiza-design.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl