Zasady segregacji odpadów

Segregacja śmieci to sortowanie i oddzielenie odpadów, które nadają się do ponownego przetworzenia, czyli surowców wtórnych od odpadów, których już w żaden sposób nie można wykorzystać.

Podczas sortowania klasyfikujemy odpady do konkretnej grupy: metale i tworzywa sztucznepapierszkłoodpady biodegradowalne oraz odpady zmieszane.
Metody segregacji odpadów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

 

Żółty pojemnik (lub worek)

– przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych, drobne metale i opakowania wielomateriałowe

WRZUCAMY:

plastikowe butelki z zakrętkami,
puste pojemniki po kosmetykach i środkach czystości,
opakowania po żywności (np. kubki po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),
plastikowe torebki, folie, woreczki i reklamówki,
plastikowe naczynia (np. kubki, talerzyki),
drobny złom (puszki po konserwach, napojach),
puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),
kartony po mleku i sokach oraz inne opakowania wielomateriałowe.
zgniecione kartony po sokach i mleku (tetra-pak).

NIE WRZUCAMY:

butelek i pojemników z zawartością,
butelek i pojemników po olejach silnikowych,
opakowań i butelek po lekach,
opakowań i butelek po smarach, farbach, lakierach, płynach chłodniczych, środkach ochrony roślin,
styropianu,
opakowań (pojemniki) po olejach spożywczych,
gum,
puszek po farbach,
baterii,
opakowań po aerozolach,
sprzętu AGD.

PRZYPOMINAMY

Obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów. Osoba, która spala odpady z tworzyw sztucznych może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną w wysokości 5000 zł.

PAMIĘTAJ!

Opróżnij opakowanie przed wyrzuceniem.
Zdejmij zakrętkę i zgnieć przed wyrzuceniem.
Używaj toreb wielokrotnego użytku.
Nadmiar odpadów z tworzyw sztucznych można samodzielnie i nieodpłatnie przekazać do Gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego 61 i ul. Saperskiej 5 w Nysie.
Niebieski pojemnik (lub worek)

– przeznaczony na odpady komunalne z papieru i tektury

gazety i czasopisma,
katalogi i prospekty,
papier szkolny i biurowy,
książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami,
torebki papierowe,
papier pakowy,
karton i tekturę.
papieru zatłuszczonego, brudnego, wilgotnego i zapleśniałego,
papieru z folią i klejem,
kartony i tektura pokryta folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach),
papieru fotograficznego i termicznego (kalki, papier termiczny i faksowy),
papieru przebitkowego (rachunków i faktur),
artykułów higienicznych (np. pieluch jednorazowych, chusteczek higienicznych),
opakowań po klejach i zaprawach budowlanych,
tapet.
Zgniataj opakowanie przed wyrzuceniem.
Zapisuj i drukuj dwustronnie.
Nadmiar odpadów z papieru i tektury można samodzielnie i nieodpłatnie przekazać do Gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego 61 i ul. Saperska 5 w Nysie.
Zielony pojemnik (lub worek)

– przeznaczony na odpady komunalne ze szkła

puste butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
szklane opakowania po kosmetykach,
inne szklane opakowania.
szkła kryształowego,
naczyń żaroodpornych,
ceramiki (porcelany, doniczek, misek, talerzy, fajansu) naczyń typu arco,
szyb okiennych i samochodowych,
szkła zbrojonego,
luster,
żarówek i świetlówek,
kineskopów, izolatorów.
opróżnij opakowanie przed wyrzuceniem,
zakrętki i kapsle wrzuć do pojemnika / worka w kolorze żółtym,
nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika,
nadmiar odpadów z szkła można samodzielnie i nieodpłatnie przekazać do Gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego 61 i ul. Saperska 5 w Nysie.
Brązowy pojemnik (lub worek)

– przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem odpadów zielonych

niewykorzystane, miękkie części uprawianych roślin,
ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, chwasty, małe kawałki drewna, spadłe owoce,
odpady po owocach i warzywach,
obierki po owocach i warzywach, skórki od bananów, resztki owoców cytrusowych,
resztki produktów mleczarskich, stary chleb,
fusy po herbacie i kawie z filtrem jeśli jest papierowy, herbata ekspresowa,
skorupki od jajek.
mięsa, kości, ryb,
gotowanych warzyw,
zepsutej żywności,
płynnych resztek jedzenia,
bardzo tłustego i bardzo słonego jedzenia,
odchodów zwierzęcych,
tkanin, materiałów nieorganicznych, sztucznych materiałów organicznych,
papieru, papierosów,
materiałów i substancji zanieczyszczających (np. zawierające metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne.
Odpady powinny być wyrzucone bez opakowań, tj. worków, siatek, słoików, pudełek
Czarny lub szary pojemnik

– odpady, które pozostały po segregacji / z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych

to, czego nie udało się wyselekcjonować, np.

styropian,
popiół,
odzież,
odpady higieniczne (pieluchy jednorazowe, chusteczki nawilżane itp.),
gumy,
kalka techniczna, papier termiczny, tapety,
porcelana, fajans, szkło stołowe, ceramika,
lustra, szyby,
przeterminowana żywność,
pozostałe odpady, nie będące odpadami niebezpiecznymi, których nie można posortować.
odpadów segregowanych,
odpadów z remontu i budowy,
gorącego popiołu i żużla,
śniegu, lodu,
substancji toksycznych, żrących i wybuchowych,
przeterminowanych leków, zuzytych igieł, strzykawek,
zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów,
innych odpadów niebezpiecznych,
odpadów wielkogabarytowych.

NIE SPALAMY:

w piecach domowych!

PRZYPOMINAMY!

Kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa (Uchwała nr XXXV/528/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 czerwca 2013r.) – podlega karze grzywny. [art.10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250)]

Odpady, które można samodzielnie i nieodpłatnie przekazać do Gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub do wyznaczonych punktów

Odpady wielkogabarytowe

– to odpady komunalne, które powstają w naszych domach, ale ze względu na swoje wymiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach.

ODDAJEMY:

elementy wyposażenia mieszkań, np.:
meble, sofy, kanapy, fotele, dywany, wykładziny, szafki, stoły, krzesła itp.,
materace,
pościel;
zepsute wózki dziecięce,
rowery,
inne przedmioty dużych rozmiarów.

NIE ODBIERAMY:

części samochodowych oraz odpadów budowlanych.
Obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów. Osoba, która spala odpady  może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną w wysokości 5000 zł.
Mebli nie wolno spalać
Meble mogą zawierać substancje niebezpieczne w postaci lakierów, impregnatów, klejów, farb, oklein z tworzyw sztucznych itp. W wyniku ich spalania do atmosfery emitowane są związki szkodliwe dla środowiska i człowieka, m.in.: dioksyny, furany, tlenki i pyły. Związki te są toksyczne i mają działanie rakotwórcze. Są szczególnie niebezpieczne dla dzieci.
Zużyte opony

– zużyte opony (z samochodów osobowych, rowerów)

dętki i opony rowerowe,
dętki i opony wyłącznie z samochodów osobowych.
Zakazane jest palenie opon w ogniskach, paleniskach domowych oraz w instalacjach do tego nieprzystosowanych! Paląc opony powodujesz uwalnianie się do atmosfery wielu szkodliwych substancji, często rakotwórczych!!!
Osoba, która spala odpady może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną w wysokości 5000 zł.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

– zużyte lub nieużywane urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzące z gospodarstw domowych. Do elektrośmieci zaliczamy np.:

wszelki komplentny sprzęt AGD (pralki, suszarki, lodówki, mikrofalówki, odkurzacze, żelazka, tostery itp),
gadżety elektroniczne,
telefony,
telewizory,
komputery,
drukarki,
odbiorniki radiowe, odtwarzacze video,
płyty CD i DVD,
urządzenia klimatyzacyjne,
wiertarki,
zegarki,
świetlówki,
żarówki energooszczędne,
instrumenty muzyczne.
w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt;
samodzielnie i nieodpłatnie przekazać do Gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego 61 i ul. Saperskiej 5 w Nysie.

Czy wiesz, że masz również prawo nieodpłatnie oddać:

zużyty sprzęt do punktu zbiórki lub przy zakupie nowego „1 za 1″, czyli lodówka za lodówkę, suszarka do włosów za suszarkę, świetlówka za świetlówkę itp.,
zużyte baterie i akumulatory w placówkach handlowych.
Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.
Kto wbrew zakazowi  umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami, podlega karze grzywny.
Zużyte baterie i drobne akumulatory

– oddajemy do PSZOK lub do punktów zbiórki baterii

GROMADZIMY:

w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii i akumulatorów,
w specjalnych pojemnikach (“kieszeniach”) przytwierdzonych do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych w placówkach oświatowych, instytucjach publicznych,
samodzielnie i nieodpłatnie przekazać do Gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego 61 i ul. Saperskiej 5 w Nysie.

PAMIĘTAJ !!!

Baterii nie wolno wrzucać do kosza. Zawierają one metale ciężkie takie jak: rtęć, ołów, kadm oraz inne toksyczne substancje, które zanieczyszczają glebę i wody gruntowe. Zagrażają one środowisku oraz zdrowiu ludzi, stąd niezbędne jest ich właściwe zbieranie i unieszkodliwianie
Odpady z budowy, remontów i demontażu

Odpady komunalne powstałe w wyniku robót budowlanych i remontowych, należy gromadzić w specjalnie do tego przystosowanych kontenerach lub workach uniemożliwiających pylenie, których ustawienie nie może powodować utrudnienia w korzystaniu z nieruchomości.

beton i gruz betonowy,
gruz ceglany,
odpady ceramiczne i elementy wyposażenia: sanitariaty, armatura  itp.,
drewno: ościeżnice, drzwi, ramy okienne, parkiety, boazerie, itp.,
szkło: szyby okienne, szkło butelkowe, itp.,
tworzywa sztuczne: płytki PCV, instalacje PCV, panele ścienne, itp.

WAŻNE !

Nie spalamy odpadóww piecach domowych
Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne (niesegregowane oraz segregowane) gruzu budowlanego, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów.
Właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddać do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie w ilości do 0,12 m3 i załadunku do 0,1 Mg albo zlecić ich wywóz  Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „EKOM” w Nysie, za dodatkową opłatą.
W GPSZOK nie będą przymowane odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające azbest.
Przypominamy !!
Kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa (Uchwała nr XXXV/528/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 czerwca 2013r.) – podlega karze grzywny. [art.10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250)]

Przydomowy kompostownik na  odpady biodegradowalne

DO KOMPOSTOWNIKA WRZUCAMY:

odpady kuchenne i ogrodowe, takie jak np:
resztki owoców i warzyw,
resztki roślinne,
rozgniecione skorupki z jaj,
fusy z kawy i herbaty,
gałązki żywopłotów,
ziemię z doniczek i skrzynek,
przekwitnięte kwiaty, liście, skoszoną trawę,
nadziemne części chwastów,
słomę i siano.
mięsnych odpadów kuchennych i kości,
kamieni,
popiołu,
gruzu czy śmieci z odkurzacza.

Zasady skutecznego kompostowania:

Kolejne warstwy przesyp żyzną ziemią dla usprawnienia procesu rozkładu.
Pamiętaj o mieszaniu kompostu.
Przykryj kompostownik warstwą liści lub workiem jutowym, aby zachował ciepło i wilgoć.
Pilnuj wilgotności kompostownika – suchy zroś wodą.
Unikaj przelania, bo może to doprowadzić do gnicia i brzydkiego zapachu.
Przelany kompost wymieszaj i przełóż niezadrukowanymi kartkami papieru lub opakowaniami po jajkach – tzw. wytłoczkami.
Kompostownik założony wiosną to żyzna ziemia do jesiennego ogródka.

Artykuł Zasady segregacji odpadów pochodzi z serwisu NYSA INFO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.