Słowo Życia: 15 marca

ŚRODA TRZECIEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU

 

Mt 5, 17-19

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.

 

„A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.”

           

To wezwanie Chrystusa skierowane do wszystkich Jego uczniów poprzez słowa Jego Kazania na Górze. To wezwanie Chrystusowe jest także skierowane do nas: On wzywa nas do tego, byśmy w naszym życiu realizowali przykazania, byśmy wypełniali wolę Boga względem nas wyrażoną przez Boże słowo zapisane na kartach Pisma św. Ten czas Wielkiego Postu przeżywany przez nas obecnie, czas uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych czy dniach skupienia, czas rachunku sumienia przygotowującego nas do dobrej spowiedzi – to wszystko ma nam także pomóc w odpowiedzi na pytanie o to, jak staramy się wypełniać to, co jest zawarte w nauce Bożej skierowanej do nas. Jest jednak także i druga część tego zdania, które kieruje do nas Jezus, a które dziś słyszymy podczas liturgii. Mamy nie tylko sami wypełniać wolę Boga, ale i innych takiej postawy „uczyć”. Mamy słowem i czynem, przykładem życia chrześcijańskiego pociągać innych do Chrystusa, pomagać w odkrywaniu nauki Ewangelii, prowadzić innych do poznania i ukochania Jezusa, naszego Zbawiciela. W naszych rozważaniach wielkopostnych, uczestnicząc w rekolekcjach, czyniąc rachunek sumienia przed spowiedzią św. – zapytajmy samych siebie także i o to, czy jesteśmy tymi, którzy „uczą wypełniać” naukę Bożą.

      2023-03-15 Słowo Życia

Ks. Jan Krupka

The post Słowo Życia: 15 marca first appeared on Radio Nadzieja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.