Na co Polska Grupa Górnicza wydaje pieniądze? W 2022 roku z budżetu spółki ponad miliard złotych przeznaczono na „bezpieczeństwo w kopalniach”

Polska Grupa Górnicza przeznaczyła w 2022 roku ponad miliard złotych na „bezpieczeństwo w kopalniach i zakładach”. To wzrost o ponad 20 procent w porównaniu z poprzednim okresem, tj. w 2021 roku, kiedy ta kwota wyniosła ponad 800 mln złotych. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na profilaktykę pożarową.

Co ciekawe, nakłady w odniesieniu na pracownika Polskiej Grupy Górniczej w 2022 roku wzrosły z kolei o 23,61% w porównaniu z 2021. W odniesieniu do wydobycia, koszt na BHP wzrósł o ponad 23% w 2022 roku w stosunku do 2021. Najwięcej środków spółka przeznaczyła w zeszłym roku na „profilaktykę pożarową. To około 282 miliony złotych, czyli ponad 18% więcej niż w 2021 roku. „Natomiast największy wzrost nakładów w stosunku do roku 2021 dotyczył środków wydatkowanych na zwalczanie zagrożenia klimatycznego, bo aż o ponad 50% więcej i pozostałych zagrożeń naturalnych o 20%”, przekazuje Tomasz Głogowski, rzecznik PGG.

W danych spółki odczytujemy, że 53% nakładów na cele BHP w ubiegłym roku dotyczyło wydatków ponoszonych na profilaktykę zagrożenia pożarowego oraz zagrożeń naturalnych: metanowego, wybuchem pyłu węglowego, klimatycznego, wodnego, tąpaniami, radiacyjnego. „Z uwagi za zniesienie obostrzeń covidowych, zmalały wydatki związane z epidemią, np. na żele antybakteryjne czy dedykowane maski”, podaje spółka.

Jeżeli chodzi o wypadki w kopalniach PGG, to w zeszłym roku doszło do jednego wypadku śmiertelnego – w kopalni Jankowice w lutym zeszłego roku zginął kombajnista, którego uderzyła bryła węgla. W 2022 roku miał miejsce jeden wypadek ciężki – w kopalni Sośnica pod koniec czerwca 2022 podczas przebudowy stojaka hydraulicznego na skrzyżowaniu ściany, górnikowi zmiażdżyło nogę. Pozostałe zdarzenia zaklasyfikowano jako lekkie/średnie.

Artykuł Na co Polska Grupa Górnicza wydaje pieniądze? W 2022 roku z budżetu spółki ponad miliard złotych przeznaczono na „bezpieczeństwo w kopalniach” pochodzi z serwisu Śląska Opinia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.