Gałązka Sosny 2023. Trwa nabór wniosków

Gałązka Sosny 2023. Trwa nabór wniosków

Prezydent  Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny zaprasza do udziału w konkursie o Nagrodę Miasta Stalowej Woli „Gałązka Sosny” w dziedzinie kultury. 

To nagroda przyznawana wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury osobom, zespołom, animatorom, a także organizacjom mającym swoją siedzibę na terenie Miasta Stalowej Woli lub działającym na rzecz naszego Miasta. 

Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach: 

literatura, 
wydarzenie kulturalne, 
debiut artystyczny, 
szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki, 
kultura cyfrowa 

Termin składania wniosków o przyznanie Nagrody upływa 10 marca 2023 roku. 

Regulamin nagrody Gałązka-Sosny

Wniosek o przyznanie nagrody Gałązka Sosny

Dodatkowe informacje o konkursie można otrzymać w Wydziale Promocji, Kultury
i Sportu Urzędu Miasta Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego  1,  p. 117 tel. 15 847 93 12. 

Ważne!

Wnioski w sprawie przyznania Nagrody należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Nagroda Miasta Stalowej Woli “ Gałązka Sosny” w Biurze Podawczym Urzędu Miasta  Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 lub za pośrednictwem poczty oraz  równocześnie w wersji elektronicznej na adres: [email protected], w terminie do 10 marca.
O przyjęciu   wniosku   decyduje   data   wpływu   do  Urzędu   Miasta   Stalowej    Woli  potwierdzona   pieczęcią, również w przypadku nadania przesyłki pocztowej oraz data wpływu wniosku w wersji elektronicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.