Wojewódzkie obchody Dnia Pracownika Socjalnego

Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego zaplanowano w Lublinie.

Obchody rozpoczną się o godzinie 10.30 mszą świętą w archikatedrze lubelskiej. Następnie o godzinie 12.00 odbędzie się spotkanie pracowników pomocy społecznej oraz zaproszonych gości w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, podczas którego wręczone zostaną dyplomy uznania wojewody lubelskiego.

Pracownicy socjalni zatrudnieni są między innymi w ośrodkach pomocy społecznej, placówkach leczniczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony jest w Polsce od 1996 roku.

MaK / opr. PrzeG

Fot. pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.