7. Prezentacja „Kampanie społeczne jako narzędzie przeciwdziałania fake newsom i dezinformacji”

Prezentacja „Kampanie społeczne jako narzędzie przeciwdziałania fake newsom i dezinformacji”, 28.11.2022. Prowadzenie: dr Magdalena Pataj, Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS.

Kampanie społeczne są wykorzystywane jako narzędzie nagłaśniania problemów społecznych, a docelowo –  ich rozwiązywania. Za jeden z takich problemów uważam zjawisko dezinformacji i fake newsów. W wystąpieniu przybliżę istotę wymienionych pojęć. Na wybranych przykładach omówię strategie nadawców kampanii społecznych, które powstały, by podnosić wiedzę odbiorców w wybranych zakresie, a w efekcie – by walczyć z wybranymi fake newsami. Wśród przykładów pojawią się także te, które spotkały się z krytyką odbiorców. Odpowiem również na pytanie, czy kampanie społeczne mogą być źródłem dezinformacji i fake newsów. 

Fot. RL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.