Powszechne przeszkolenie obronne AD 2022 [OPINIA]

**Ministerstwo Edukacji i Nauki przyjęło rozporządzenie wprowadzające zmiany do podstawy programowej przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa, które będą obowiązywać od nowego roku szkolnego. Celem tych zmian było dostosowanie do obecnych realiów, po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. W praktyce może to być jedynie początek drogi, a sprawa wymaga dużo szerszej dyskusji. Przedstawiamy opinię Radomira Korsaka.**

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.