PGE sprzedała państwu aktywa węglowe PGG za złotówkę

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, zawarła warunkową umowę sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej na rzecz Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Transakcja ta, jest kolejnym krokiem w porządkowaniu struktur spółek biorących udział w procesie tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

PGE GiEK sprzedaje państwu akcje PGG

– Nadzór realizowany przez Skarb Państwa nad kluczowymi spółkami, zarówno z obszaru górnictwa węgla kamiennego, jak również wytwarzania energii, jest gwarantem stabilności energetycznej i nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej. Zaangażowanie Skarbu Państwa w bezpośrednie zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez koncentrację aktywów węglowych jest właściwym kierunkiem i jest konsekwentnie realizowane – skomentował Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

Zgodnie z warunkową umową sprzedaży, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna sprzeda Skarbowi Państwa wszystkie posiadane akcje Polskiej Grupy Górniczej (PGG), czyli 6 mln szt. imiennych akcji zwykłych stanowiących 15,32 proc. kapitału zakładowego PGG, za kwotę jeden złoty za wszystkie posiadane akcje. Wartość inwestycji w PGG w ostatnim publikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PGE za I kwartał 2022 roku wyniosła zero złotych.

Warunkiem zawieszającym transakcję jest nieskorzystanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z przysługującego mu prawa pierwokupu, wynikającego z art. 3a ust.1 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego.

Jest to kolejny krok ku budowie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Agencja ta, której właścicielem będzie Skarb Państwa, ma skupiać aktywa węglowe polskich koncernów energetycznych, aby ułatwić im pozyskiwanie finansowania na przeprowadzenie transformacji energetycznej.

Polska Grupa Energetyczna/Michał Perzyński

Artykuł PGE sprzedała państwu aktywa węglowe PGG za złotówkę pochodzi z serwisu BiznesAlert.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.