Sosnowica: odnowią park związany z Tadeuszem Kościuszką

Park, w którym spacerował zakochany Tadeusz Kościuszko, wróci do dawnej świetności. Podpisano właśnie umowę na rewaloryzację zespołu dworsko – parkowego w Sosnowicy w powiecie parczewskim.

Sosnowica była własnością rodziny Sosnowskich. Kościuszko pojawił się na dworze tej rodziny w 1774 roku – jako nauczyciel języka francuskiego i rysunków.

Tadeusza i Ludwikę Sosnowską połączyła wielka, ale niespełniona miłość, której symbolem stały się dwa splecione drzewa w parku – dąb i sosna. Pochodzący z ubogiej szlachty Kościuszko nie mógł poślubić córki hetmana – zrozpaczony wyjechał do Ameryki.

Opracowana dokumentacja „otworzy” drogę do odnowienia zabytkowej nieruchomości – oficyny z 1753 roku, w której mieszkał Kościuszko. Pozwoli także zbadać elementy zadrzewień posadzonych w XVIII wieku.

Obecnie w parku można obejrzeć fragmenty 4-rzędowej alei lipowej, tworzącej oś kompozycyjną parku, pomnikowe dęby w wieku 200–400 lat oraz lipy drobnolistne (w tym jedną o pierśnicy 6 metrów).

Porozumienie w zakresie opracowania projektu rewaloryzacji zabytkowego parku z Uniwersytetem Przyrodniczym zawarła „Fundacja Pierwszej Rzeczypospolitej im. Tadeusza Kościuszki”.

TSpi / opr. KB

Fot. Uniwersytet Przyrodniczy 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.